בית מידע טכני

טרמודול קיים הן כמערכת חשמל והן כמערכת מים. מתי נכון להשתמש בכל סוג?

מנסיוננו, המערכת החשמלית מתאימה למרבית הפרוייקטים בארץ, הן מבחינת התשתית הקיימת, והן מבחינת ההתקנה.

  1. למערכת חשמל נדרש שקע בכל חדר, לעומת מערכת המים שמצריכה משאבת חום או מערכת נפרדת לחימום המים.
  2. התפוקה של מערכת החשמל לכל מטר גבוהה ב- 50-100% מזו של מערכת המים, ולכן המחיר שלה כדאי יותר.
  3. התקנת מערכת החשמל דורשת חיווט חוטי חשמל וקדיחת חורים, לעומת מערכת המים שמצריכה חיבור של צנרת מים.

כל הזכויות שמורות פומו בע”מ – ניהול אתר